MNYT     Anyp.     Magyartanári Tagozat     ELTE BTK    

 Kapcsolat

 Versenykiírás 2017/2018

 Szabályzat 2017/2018

 A 2017. évi döntő képei

 A döntő eredményei

 Támogatóink 2017-ben

 Szövegalkotási pályázat eredménye

 Simonyi Zsigmond-érem

 Simonyi Zsigmond-serleg

 Gyémánt okleveles tanárok

 Arany okleveles tanárok

 Eredmények

 Versenyfeladatok

 Versenyszervezők 2017/2018

 Tananyag

 Beszámolók

 Simonyis Öregdiákok Klubja

 Könyvajánló ÚJ!

 Levelek a versenyről

 Tagfelvételi kérelem

 Jelentkezés a honlapon

 Simonyi Zsigmondról

 Feliratkozás hírlevélre

 Galéria

 Hírek a versenyről

 Programajánló 1.

 Programajánló 2.

 Versenyajánló

 Társasági ülések


A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny tananyaga

 

 

A határon túli és a magyarországi fővárosi kerületi, valamint a megyei területi vagy iskolai verseny anyaga

5. osztály

Az 1-4. osztály tananyaga: A nagybetűs mondatkezdés és a mondatzáró írásjelek. A magyar ábécé és a betűrend. A magánhangzók és a mássalhangzók jelölése a szótőben és a toldalékokban. A kiejtés szerinti és a kiejtéstől eltérő írásképű szavak. A j hang kétféle jelölése. Az egyszerű és az összetett szavak elválasztása. A -val, -vel, -vá, -vé ragos főnevek írásmódja. Az igekötő és az ige egybeírásának, illetve különírásának szabályai. Az igealakok helyesírásának egyszerűbb esetei: a felszólító mód jelének teljes hasonulása. A gyakoribb hagyományos helyesírású családnevek. Az ismertebb  személynevek, intézménynevek, könyvcímek helyesírása. A Duna, Petőfi utca, János-hegy típusú, ismertebb földrajzi nevek helyesírása. A dunai típusú, -i képzős melléknevek írásmódja. A számok betűkkel való írása.

6. osztály

Az 1-5. osztály tananyaga.

7. osztály

Az 1-6. osztály tananyaga.

8. osztály

Az 1-7. osztály tananyaga.

 

 

A határon túli és a magyarországi fővárosi, valamint a megyei verseny anyaga

5. osztály

Az 1-4. osztály tananyaga.

+ Az elválasztás nehezebb esetei (a ch, az x és a régies betűt tartalmazó szavak elválasztása).

+ A keltezés írásának egyszerűbb esetei.

6. osztály

Az 1-5. osztály tananyaga.

+ Az ige és a főnév helyesírása. A tulajdonnevek és toldalékos alakjaik helyesírása.

7. osztály

Az 1-6. osztály tananyaga.

+ Az egyszerű mondat helyesírása.

8. osztály

Az 1-7. osztály tananyaga.

+ Az egyszerű és az összetett mondat központozása.

+ A párbeszéd és az idézet írásmódja.

+ A helyesírási alapelvek.

+ Hangjelölés a gyakrabban előforduló idegen szavakban.

 

 

A Kárpát-medencei döntő anyaga

5. osztály

Az 1-4. osztály tananyaga.

+ Az elválasztás nehezebb esetei (a ch, az x és a régies betűt tartalmazó szavak elválasztása).

+ A keltezés írásának egyszerűbb esetei.

+ A mássalhangzótörvények helyesírási kérdései. A szóelemző írásmód. A kiejtés szerinti, a hagyományos és az egyszerűsítő írásmód esetei (az alapelvek megnevezése nem követelmény).

6. osztály

Az 1-5. osztály tananyaga.

+ Az ige és a főnév helyesírása. A tulajdonnevek és toldalékos alakjaik helyesírása.

+ A számnév, a melléknév, a határozószók, a névmások, az igenevek, a viszonyszók és a mondatszók helyesírása.

+ A keltezés helyesírásának minden esete.

7. osztály

Az 1-6. osztály tananyaga.

+ Az egyszerű mondat helyesírása.

+ A tanult nyelvtani és irodalmi szakszók helyesírása.

8. osztály

Az 1-7. osztály tananyaga.

+ Az egyszerű és az összetett mondat központozása.

+ A párbeszéd és az idézet írásmódja.

+ A helyesírási alapelvek.

+ Hangjelölés a gyakrabban előforduló idegen szavakban.

+ A különírás és az egybeírás szabályai.

+ A mozaikszók helyesírása.

 


Kérem, válasszon az alábbi lehetőségek közül:

    
  •    Tantervi tananyag 2012-től 
    Vissza  a főoldalra
  •